Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Szolgáltató jelen Általános szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a www.pandoo.hu weboldalon elérhető online áruház szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az online áruház szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

 

A Szolgáltató adatai:

Cégneve: Nők Világa Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 13-09-161524

Adószáma: 24238986-2-13

Székhelye és postai címe: 2083 Solymár, Hold utca 3606/9

Szolgáltató telefonos elérhetősége: + 36 20 981 2853

Szolgáltató e-mail címe: ?????

 

 1. Általános tudnivalók, felhasználási feltételek

Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Magyarország területén kötött olyan jogügyletre, amely a www.pandoo.hu weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül jön létre a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Vásárló (a továbbiakban: Felek) között.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók.

A Szolgáltatónak semmilyen magatartási kódex nem áll a rendelkezésére, továbbá ezeknek nem veti alá magát.

A Webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között adásvételi szerződés jön létre. Az adásvételi szerződés határozott időtartamú, az ellenszolgáltatás teljesítéséig áll fenn. A Webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vásárló magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a regisztráció, illetve megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. A szerződéskötés nyelve a magyar.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a weboldalon elérhető tájékoztatók valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

A Webáruházban minden termék képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a Vásárló számára a termék kiválasztását. Mindemellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldalon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

A Webáruházban közzétett termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

A Webáruházban közzétett termékek egyes esetekben megadott dátumig vagy a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Webáruházban közzétett termékekből teljes készlet álljon rendelkezésre és a Vásárlót a termék elérhetőségéről megfelelően tájékoztassa. Mindazonáltal a Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha bármilyen rajta kívül álló okból a termék elérhetőségéről nem tud gondoskodni.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Webáruházban elérhető termékek kizárólagos forgalmazására, amelynél fogva Vásárló elfogadja, hogy a Webáruházban vásárolt terméket nem jogosult kereskedelmi céllal továbbértékesíteni.

A Webáruházban történő vásárlással, a meghirdetett termékekkel kapcsolatos kérdései, észrevételei esetén, a „Szolgáltató adatai” között és a 9. fejezetben megjelölt elérhetőségeken keresztül kaphat további tájékoztatást.

Jelen ÁSZF alkalmazásában „Fogyasztónak” minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Jelen ÁSZF alkalmazásában „Vállalkozásnak” minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

 1. Vásárlás menete a weboldalon

A Webáruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint a megrendeléssel a Vásárló vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést – annak száma szerint – legfeljebb a vásárlás napjától számított 5. év utolsó napjáig tartja nyilván.

A weboldalon regisztrációra nincs lehetőség, ennél fogva a Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

A Webáruházban történő vásárlás főbb lépései a következők:

 1. Termék kiválasztása és kosárba helyezése.
 2. Vásárlás befejezésekor a vásárláshoz szükséges adatok megadása (Vásárló neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, fizetési és átvételi mód megjelölése) és elküldése.
 3. Vásárló által megadott adatok és kosár tartalmának automatikus visszaigazolása e-mailben.
 4. Visszaigazolás küldése e-mailben a megrendelés elfogadásáról.
 5. A megrendelt termék szállítása, Vásárló általi kifizetése és átadása a Vásárló részére a számlával együtt.

Vásárlónak lehetősége van a Webáruház tetején található „Keresés” mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név szerint is rákeresni. A termék kiválasztásakor a Vásárló a mennyiséget az erre szolgáló jelölőnégyzetben a fel/le gombra kattintással vagy beírással adhatja meg. A termék kiválasztásához a „Kosárba rakom” gombra kattintás szükséges.

A kosár tartalmát (kosárba helyezett termékek listáját, illetve azok bruttó árát) a Vásárló, a weboldal jobb oldalán, a „Kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti. A kosár felületen a Vásárló még bármikor tud módosítani kosarának tartalmán vagy törölni a kosárból. A kosár felületen a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva Vásárlót a weboldal visszairányítja a kezdőoldalra, ahol Vásárló folytathatja a webáruházban történő böngészést.

A vásárlás befejezésekor a kosár felületen „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintást követően Vásárlónak meg kell adnia nevét, számlázási és szállítási címét, e-mail címét, telefonszámát és ki kell választania a fizetési és átvételi módot. Vásárlónak lehetősége van a jelölőnégyzetre kattintással a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A „Rendelés összesítése” mezőben Vásárló ellenőrizheti a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési, illetve átvételi módot és ennek alapján módosíthatja, illetve javíthatja a korábban megadott adatokat. A „Rendelés összesítése” mezőben Vásárló a megrendeléséhez megjegyzést fűzhet. Vásárlónak az ezen a felületen található jelölőnégyzetre kattintással el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, amennyiben a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti. Amennyiben a Vásárló a hibás adatbevitelről tudomást szerez, jogosult és egyben köteles a helyes adatokat haladéktalanul a Szolgáltató tudomására hozni a 9. fejezetben megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken. A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az oldal alján található „Megrendelem” gombra kattintást követően pedig Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését.

Miután a Vásárló a megrendelését (ajánlatát) elküldte a Szolgáltató részére, a Szolgáltató késedelem nélkül, visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül megrendelési visszaigazolást küld a Vásárló által megjelölt e-mail címre. A megrendelési visszaigazolás az alábbi adatokat tartalmazza: a megrendelt termék adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási és szállítási információkat, a termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A szerződés létrejöttét követően a Vásárló nem jogosult módosítani a megrendelést.

Fontos, hogy Szolgáltató Webáruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó megrendeléseket szolgál ki. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nagy mennyiségű termék megrendelése esetén mennyiségi korlátozást állítson, amelyről Vásárlót az általa megadott e-mail címen értesíti.

 

 1. Termékek vételára

A termékek vételára magyar forintban van meghatározva és tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem foglalják magában a kiszállítási költséget. A termék kosárba helyezését követően a szállítási költség a kosárban pontosan feltüntetésre kerül.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a megrendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget minden esetben a Vásárlónak kell viselnie.

A Szolgáltató a termékár és szállítási díj változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás www.pandoo.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék vételárát és szállítási díját nem befolyásolja.

 

 1. Fizetési feltételek

Vásárló a Webáruházban 2. fejezetben foglaltak szerint megrendelt termék(ek) után tudja megfizetni a vételárat és a felmerülő szállítási költséget. A termék(ek) kiválasztását követően a kosárban a fizetendő teljes összeg feltüntetésre kerül, beleértve az általános forgalmi adót és a kiszállítás költségét is.

Ha a Vásárlótól azonos napon, de eltérő időpontokban több megrendelés is érkezik, ezek a szállítás díj szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

Vásárló a termék vételárát és a szállítási költséget vagy

 • banki előre utalással, a megrendelőlap visszaigazolásakor kapott e-mailben küldött bankszámlaszámra.
 • bankkártyás fizetéssel  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”
 • utánvéttel  a termék kiszállításakor fizeti meg a Szolgáltató részére.

4.1 Amennyiben utánvéttel rendeli meg a vásárló a terméket, a rendelés teljes ellenértékét a csomag átvételekor a futár részére kell kifizetnie. A futárszolgálatnak az átvételkor készpénzben, illetve amennyiben a futárszolgálat erre lehetőséget biztosít, bankkártyával lehet fizetni. A bankkártyás fizetési lehetőségéről kérjük előzetesen tájékozódjanak.

4.2 Amennyiben a vásárló a banki előre utalást választotta, a rendelést  visszaigazoló e-mailben található bankszámlaszámra a befolyt összeg után a rendelés feladásra kerül. Ilyen esetben a futárnak már nem kell fizetni.

Vásárló a megrendelt termék vételárán felül köteles a kiszállítási költséget is megfizetni a Szolgáltató részére. A kiszállítás költségéről Szolgáltató a rendelés leadását megelőzően tájékoztatja a Vásárlót.

Szolgáltató viseli azt a többletköltséget, ami a termékszállítási akadályokkal összefüggésben merül fel.

4.3 Bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül. A megrendelt termék értékét és a szállítás díját közvetlenül kiegyenlítheti a bankkártyájával az Barion fizetési rendszeren keresztül. Válassza a Barion bankkártyás fizetési módot,  az oldal kérésének megfelelően adja meg a fizetéshez használni kívánt kártya adatait.

 

 1. Számlázás

Szolgáltató a megrendelés alapján kiállított számlát a megrendelt csomaggal együtt adja át Vásárló részére. A számla tartalmazza a megrendelt termék adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási és szállítási információkat, a termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Amennyiben a megrendelt termék jótállás alá esik, a jótállási jegy a számlával együtt kerül átadásra a Vásárló részére.

 

 1. Szállítási feltételek

Szolgáltató a megrendelt termék kiszállításáról Magyarország teljes területén futárszolgálattal gondoskodik (vagy házhoz szállítással, vagy GLS csomagpontra). Eltérő megállapodás hiányában a kiszállítás kizárólagosan Magyarországon történik.

Vásárló elfogadja, hogy a termék megrendelésekor megadott telefonszámon a Szolgáltató, illetve megbízott szállítója telefonon is kapcsolatba tud lépni a Vásárlóval.

Szolgáltató megbízott szállítója a megrendelt terméket a szállítási címként megjelölt helyen tartózkodó személynek adja át az átvevő személy átvételi jogosultságra vonatkozóan tett nyilatkozata után. A Vásárló elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a terméket nem a megrendelést leadó veszi át, ha egyébként a Szolgáltató a terméket a megjelölt szállítási címen adta át.

Ha a futárszolgálat az előzetesen egyeztetett időpont ellenére sikertelenül próbálja meg kézbesíteni a fuvarszállítmányt a szállítási címre (pl. senki nincs a címen az átvételhez), akkor felveszi Vásárlóval a kapcsolatot. Ezután lehetőség lesz a rendelés újbóli kézbesítésére, a futárszolgálat számára megfizetett további díjazás fejében. A további díj összege a kézbesítési címtől függ; erről a futárszolgálat az újbóli kézbesítés előtt tájékoztatni fogja.

A Szolgáltató – eltérő tájékoztatás hiányában – legkésőbb a vásárlás időpontját követő 30 napon belül gondoskodik a termék házhoz szállításáról. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a szállítás várható időtartamának elhúzódása miatt abban az esetben, ha a szállítási késedelem a Szolgáltató működési körén kívül álló okból – így különösen szélsőséges időjárási viszonyok, nagyszámú megrendelések – miatt következik be.

A futárszolgálat csak abban az esetben jogosult a csomag átadására ha a Vásárló utánvéttel rendelt, amennyiben Vásárló a megrendelés szerinti vételárat és kiszállítási költséget kifizeti.

Amennyiben a Vásárló nem az általa megrendelt terméket kapta vagy a termék a szállítás során megsérült, kérjük igénye rendezése érdekében szíveskedjen kapcsolatba lépni a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a megjelölt elérhetőségeken. Ha a csomag sérülten érkezik meg, akkor írja a szállítólevélre, hogy hibás terméket kapott. A futárszolgálattól kérjen egy példányt a sérült termék szállítóleveléből, majd forduljon a Szolgáltató ügyfélszolgálatához. A termék megsérülésével vagy a tévesen kiszállított termékkel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató viseli.

A Vásárló felelőssége a termék csomagolásának, mint hulladéknak a megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

 

 1. Elállás joga

A már megrendelt termékekre kötött adásvételi szerződésektől az alábbi esetekben lehet elállni:

Vásárlót, mint fogyasztót megillető elállási jog

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján illeti meg az alábbiakban meghatározottak szerint:

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 9. pontjában megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát is.

Elállási nyilatkozat-minta:

Címzett: Nők Világa Kft. (2083 Solymár, Hold utca 3606/9., tel.: +36 20 981 2853, e-mail cím:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (a megfelelő jelölendő)

Rendelés sorszáma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben foglaltaknak megfelelően gyakorolta.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Az elállás joghatásai:

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.).

Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztó semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles a Szolgáltató postai címére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. E költségek megegyeznek a kiszállítás összegével. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre terjed ki);
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Szolgáltatót megillető elállási jog

A Szolgáltatót megilleti az elállás joga, ha olyan termék megrendelésének visszaigazolása történt, amely a készletből kifogyott és Szolgáltató minden gondossága ellenére már nem tudja azt a megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg nyilatkozatát a Vásárló részére. Az eddig az időpontig teljesített fizetések visszautalásáról a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik. Elállás esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vásárlót, egy esetleges más termékre történő szerződésmódosítás céljából.

 

 1. Szavatossági és jótállási igények

8.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem tudja érvényesíteni.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Vásárló kellékszavatossági igényeit a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Fogyasztók esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban mára Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – e fejezet 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényt a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében vagy önálló foglalkozás körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató a Fogyasztóval kötött szerződések esetében jótállásra köteles.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Amennyiben az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Fogyasztó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a szavatosság esetében. Így lehetősége van – az előző pontban meghatározott sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 1. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés

Vásárló a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein jelentheti be. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat postacíme: 2083 Solymár, Hold utca 3606/9.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 981 2853

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége:

 • Hétfő – Péntek: 08:00 – 17:00

Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát szintén a fenti elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni.

A Fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadja,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja.

További jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Fogyasztó rendelkezésére:

 1. Vásárlók könyvébe való bejegyzés: a vásárlók könyve elérhető a Szolgáltató ügyfélszolgálati címén. A bejegyzésre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 2. Békéltető testület: a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban, továbbá a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81.

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: a vállalkozás részéről történő jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.
 2. Bírósághoz fordulás lehetősége: a Vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF 2017. december 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi.

Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Vásárló elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért.

A Webáruház információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használat nem jelent kockázatot. A böngészés biztonságosabbá tétele érdekében azonban javasolt vírusirtó és más védelmi szoftverek használata.

A www.pandoo.hu weboldal, illetve annak tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a  www.pandoo.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak meghatározása tekintetében. A Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül a weboldalon megjelenő valamennyi tartalom, vagy annak bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz való közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, értékesítése nem megengedett. A Vásárlónak a weboldal használata sem biztosít jogot a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására.

0